Make your own free website on Tripod.com

In de Verzekering tegen de Grote Dorst

Laatste Nieuws
In de Verzekering tegen de Grote Dorst
Brand op Kerstdag

We hebben een (voorlopige) oplossing gevonden.  Het café wordt gedurende een tijdje opnieuw uitgebaat in de oude gelagzaal die evenwel nog niet helemaal gerestaureerd is. Op die manier komen we wel tegemoet aan de sociale functie van de herberg.
Gelieve ons te willen verontschuldigen voor de eventuele ongemakken die veroorzaakt worden door de werken en de brand die op kerstdag heeft gewoed (zie hieronder).
 
We have found a (temporary) solution.  the bar is now again held in the old pubroom, which isn't restaured completely yet.  This way the social function of the pub is preserved.
We would like to excuse us for the inconvenience cause by the works and the fire that took place on Christmas Day (see below).

nadebrand.jpg
Enkele stamgasten (Bart, David en Piet) laten zich een geuze welgevallen.

Een trieste kerstdag                                                   A sad Xmas day...

dsc00661.jpg

Op kerstdag 2003 werd een deel van het café geteisterd door brand.  Deze onstond doordat houtblokken vuur vatten omwille van de stralingswarmte van de kachel.
 
Na de middernachtmis tijdens de kerstnacht kwamen vele Eizeringenaren naar de herberg.  Iets voor vijf uur 's morgens verliet de laatste klant het café.  Vier uur later telefooneerde een buur van "In de Verzekering tegen de Grote Dorst" naar Kurt dat er rook opsteeg uit het dak.
Kurt spoedde zich naar het kerkplein en stelde vast dat er brand was uitgebroken in het reeds gerenoveerde gedeelte van het gebouw waar voorlopig de herbergruimte was ondergebracht.  Kurts toekomstige eetplaats en living zijn deels zwaar beschadigd door de vlammen.  Nog voor de Lennikse brandweer te plaatse was, had Kurt het vuur onder controle dankzij een tuinslang van buurman Bart.
De schade is aanzienlijk.  Een deel van het eikenhouten plafond werd volledig vernield.  Enkele unieke oude geuzereclameborden (o.a. van Heyvaert, Vanderperre en Caves Brueghel) gingen in de vlammen op.  De vernielingen en de hitte- en rookschade onder andere aan de ramen en het plafond maken het onmogelijk om de herbergactiviteiten "in de keuken en de eetplaats" verder te zetten.  Daarom werd beslist om het café uit te baten in de nog niet helemaal gerstaureerde oude gelagzaal.
Het is nu wachten op het rapport van de expert van de verzekeringsmaatschappij vooraleer van start kan worden gegaan met de opruimings- en herstellingswerken.
Deze gebeurtenis is een serieuze tegenvaller, maar al bij al had de schade veel groter kunnen zijn indien de brand later was opgemerkt.  Niettemin zal met nog meer ijver worden verdergewerkt aan de restauratie van Eizeringens oudste herberg.  Het is trouwens hartverwarmend vast te stellen dat sommige stamgasten spontaan hulp aanbieden om te helpen met de schoonmaak en de reparatiewerken.

On Christmas Day 2003, part of the pub was destroyed by fire.  The fire started because wooden blocks caught fire due to the radiation heat of the stove.
 
At Christmas night many inhabitants of Eizeringen gathered after the midnight mass.  A bit before 5 o'clock in the morning the last guest went back home.  Four hours later a neighbour of the bar called Kurt because smoke was rising up through the roof tiles. 
Kurt speeded to the pub and noticed once inside that part of the recently restaured part of the building was destroyed by fire. It was in this part that the pub activities were held in recent months until the old pubroom was renovated.
He managed to put out the fire before the fire department arrived, but nevertheless his future dining room and kitchen were heavily damaged by the flames and smoke. A large part of the oak ceiling of the dining room has gone up in flames.  The heating and electricity circuits were damaged as well as the windows which suffered from the enormous heat. Some old advertising material for lambic-style beers (such as Heyvaert Kriek, Vanderperre and Caves Brueghel) were destroyed. 
The damage cause by the fire, the heat and the smoke, in particular to the ceiling and the windows, make it impossible to keep the pub open in Kurt's dining room. Therefore it has been decided to relocate the pub back to the original old pubroom, which has not been completely restaured.
Before the cleaning and repair works can start, we have to wait for the report of the insurance company expert. This event is a serious setback, but it could have been much worse if the fire hadn't been noticed that soon.  The repair and restauration works will continue with more zealousness.  It is noteworthy to mention that some people have offered spontaneously to help with the repair works and the cleaning.
 

dsc00670.jpg