De familie Panneels-Jehaes breidt uit
Make your own free website on Tripod.com

Welkom op de website van de familie Panneels-Jehaes die net is uitgebreid...

Welcome to the Panneels-Jehaes family site and have a look at the newest family members

Klik hier - Click here

The drinks in room 101 were sponsored by the pub owned by uncle Kurt:

De dranken in kamer 101 werden gesponsord door nonkel Kurt:

Herberg 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst'

.